03 - Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long
18 - Trường Đại học Đồng Tháp
Trung tâm Thông tin KH&CN TP. Hồ Chí Minh - Cesti
Công ty TNHH Star Global
10 - SETECH VN - Công ty CP công nghệ năng lượng bền vững Việt Nam
Công ty TNHH MTV công nghệ Eplusi
Công ty TNHH Đông trùng hạ thảo Thiên Ân
05 - Công ty TNHH Trà Vinh Farm - Sokfarm
Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
Công ty TNHH TM DV Think Smart
HTX - Gạo sạch Thạnh Đạt
Công ty TNHH sản xuất TMDV Hoa Đan Móc