Backdrop
 

Hội thảo khoa học với chủ đề “Ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững” được tổ chức song song với các hoạt động của sự kiện Techmart Nông nghiệp 2022.

Nội dung xoay quanh:

Thực trạng phát triển nông nghiệp đô thị tại thành phố Cần Thơ và vùng ĐBSCL; giải pháp công nghệ thiết bị hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng xanh và bền vững; các mô hình phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện tại thành phố Cần Thơ và vùng ĐBSCL; kinh nghiệm và giải pháp xây dựng, triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao; Ứng dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng bền vững

Thời gian: Từ 13:30 ngày 02/11/2022 (thứ tư)

Địa điểm: Khách sạn Đông Hà (Fortuneland Hotel Can Tho; Số 141 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)

Tọa đàm khoa học với chủ đề “Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, các sản phẩm, công nghệ và thiết bị từ các viện, trường, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ” được tổ chức song song với các hoạt động của sự kiện Techmart Nông nghiệp 2022.

Nội dung xoay quanh:

Thực trạng thương mại hóa kết quả nghiên cứu, các sản phẩm công nghệ và thiết bị tại vùng ĐBSCL; Đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; Giải pháp thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; Thực tiễn và kinh nghiệm thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thực tế từ các Viện trường.

Thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, các sản phẩm, công nghệ và thiết bị từ các viện, trường, doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ

Thời gian: Từ 13:30 ngày 03/11/2022 (thứ năm)

Địa điểm: Khách sạn Đông Hà (Fortuneland Hotel Can Tho; Số 141 Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)

ĐỊA ĐIỂM

Hội thảo - Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

Địa chỉ: 118/3 Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Logo Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

Liên hệ tham gia sự kiện

Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

Địa chỉ: 118/3, Trần Phú, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoai: 0909 767 920 (Mr. Điền)
Website: http://www.casti.vn

Designed by LoganTeam